चंद्रपुरात सांबराची शिकार करून पार्टी करणे पडले महागात - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

    Create Your Dream Website  

💻 Create a beautiful, modern website

with all the features you need for your industry. 

          News Portals/ Website -   📞 Call- 7264982465      

२२ जुलै २०१९

चंद्रपुरात सांबराची शिकार करून पार्टी करणे पडले महागात

चुलीवरील मासा सोबत ६ आरोपींना अटक 
चंद्रपूर/प्रतिनिधी: जंगलात सांबराची शिकार करून मांस शिजवित असलेल्या सहा जणांना वनविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. 

वनविकास महामंडळाच्या चंद्रपूर वनपरिक्षेत्रातील जुनोना गावालगत कक्ष क्रमांक ४८१ मध्ये सांबराची शिकार करण्यात आली.ह्या शिकारीची माहिती वनविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली . या माहितीच्या आधारे वनविकास महामंडळाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शेख, साहाय्यक व्यवस्थापक आत्राम यांनी जुनोना गाव गाठून झडती सुरू केली. यात काही नावे पुढे आल्यावर त्यांच्या घराची झडती घेन्यात आली, त्यात आरोपींच्या घरी सांबराचे मटण शिजवित असल्याचे आढळून आले. 

या नंतर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मांसासह आरोपींना अटक केली. आरोपीकडूनसूरी, कुऱ्हाड,व  शिकारीसाठी वापरण्यात आलेले साहित्य जप्त कले .

या शिकार प्रकरणात प्रदीप वेट्टी, भीमराव सिडाम, प्रकाश दुर्योधन, शिषुपाल दुर्योधन, नीलेश् रायपुरे, मंगेश दुर्योधन अश्या मुख्य आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 

आरोपींवर भारतीय वन अधी १९२७ चे कलम २६(२)

 भा.वन. अधि १९७२/९,३९,४०,४१,४४,५१,५२
भा. द.स.१९६० कलम १३९ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.